Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Зміни у версії 5.6.15:
----------------------
Додано функціонал:
Реалізовано імпорт даних з dbf-файлів для Додатків 1-6 для звіту J0510507 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на основі довідника прийнятих/звільнених співробітників
Додано механізм автоматичного заповнення для додатка 4 ДФ J/F0510407 - Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору
Доопрацьовано механізм формування звіта з продажів CX010001 в розрізі проданих товарів/послуг за добу для розділу "Моніторинг РРО"
Реалізовано механізм автозаповнення показників попереднього періоду для фінансової звітності, що подається до системи "Єдине вікно подання електронної звітності":
S0110013 - 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0111005 - 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0100114 - Ф1.Баланс
S0100214 - Ф2.Звіт про фінансові результати
S0100310 - Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0103354 - Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Додано механізм автозаповнення коду та повної назви території за КАТОТТГ (юридичні) для звітів МЕУ
------------------------------------------------
Довідники:
Оновлено довідник "Умовні причини коригування" від 24.09.2021
Оновлено довідник (НБУ) S130 зміни від 29.09.2021
------------------------------------------------
Додано шаблони звітних форм ДПСУ:
J1312103 - 1-ОПП. Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
Додано шаблони звітних форм МЕУ:
SS100154 - 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)   
SS110013 - 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
SS104009 - Ф4. Звіт про власний капітал
Змінено шаблони звітних форм ФССУ:
C1100101 - Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП
Змінено логічні перевірки для шаблонів звітних форм ДПСУ:
J/F0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску   
F0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску   
J0100119 - Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
Змінено логічні перевірки для шаблонів звітних форм НФУ до НБУ:
IR101001 - IR10 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
2
Забыл сказать спасибо уже года 3 как =)
Просто напоминалка как сделать авто обновление.
В планировщике заданий Виндовс создаем задачи:
1. ART-ZVIT BACKUP Каждый день в 4:00:00
    Программа "C:\Program Files (x86)\ArtZvit\backup.exe"
    Аргументы p="C:\Backup\Art-Zvit"
    Выполнять с наивысшими правам
2.ART-ZVIT UPDATE Каждый день в 5:00:00
    Программа "C:\Program Files (x86)\ArtZvit\ArtZvit.exe"
    Аргументы UPDATE
    Выполнять с наивысшими правам
3.ART-ZVIT AFTER UPDATE Каждый день в 6:00:00
    Программа "C:\Program Files (x86)\ArtZvit\ArtZvit.exe"
    Аргументы REGISTER
    Выполнять с наивысшими правам
3
Зміни у версії 5.6.14:
----------------------
Додано функціонал:
Програмні РРО:
Додано адресу фіскального сервера за протоколом HTTPS
Внесено зміни відповідно до оновлень АРІ фіскального сервера (Єдине вікно подання електронної звітності) (зміни від 16.09.2021)
Додано можливість перегляду чеків та змін, сформованих в скасованому ПРРО, для розділу "Моніторинг РРО"
Реалізовано вивантаження звіту з продажів в розрізі проданих товарів/послуг за добу для розділу "Моніторинг РРО"
------------------------------------------------
Об’єднана звітність ЄСВ+ПДФО+ВЗ:
На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 19.05.2021 року № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4"
Реалізовано створення консолідованого звіту для нової версії для пакету звіту F/J0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
Реалізовано конвертацію з попередніх версій ЄСВ та ПДФО для пакету звіту F/J0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
Реалізовано формування пакетів для додатків F/J0510407 - Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору Додаток 4 ДФ (пункт 4 розділу IV), створених по філіям
Реалізовано автозаповнення уточнюючого звіту на основі звітного/звітного нового для пакету звіту F/J0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
------------------------------------------------
Фінансова звітність за 9 місяців 2021 року та звіт 1-виноград (річна) до ДССУ:
На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України, ураховуючи наказ Міністерства фінансів України від 09 липня 2021 року № 385 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (зі змінами)
Для групи фінансових звітів до Єдиного вікна та звіту 1-виноград (річна) підключено довідник КАТОТТГ
Додано механізм автозаповнення коду та повної назви території за КАТОТТГ (юридичні) для звітів ДССУ
Оновлено формування імені файла (транспортного заголовка) для контролюючого органу ДССУ
Встановлено обов’язковий контроль на заповнення поля КАТОТТГ для звітів ДССУ
Оновлено сертифікат шифрування ДССУ
------------------------------------------------
Інший функціонал:
Додано інформаційне повідомлення у разі наближення дати закінчення терміну дії КЕП особи "Працівник для підписання податкових накладних" та "Керівник" з метою уникнення відхилення ПН/РК по причині нечинного або відкликаного сертифіката на дату складання податкової накладної
------------------------------------------------
Довідники:
Оновлено довідник "Податкова інспекція" станом на 22.09.2021
Оновлено довідник "Бюджетний класифікатор" зміни відповідно до Наказу МФУ від 30.08.2021 № 491
------------------------------------------------
Календар бухгалтера:
Оновлено календар на жовтень 2021 року
------------------------------------------------
Моніторинг контрагента:
Оновлено розділ "Дані по відокремлиним підрозділам"
------------------------------------------------
Виправлено помилки:
Виправлено помилку імпорту групи однакових звітів із назвами в довільному форматі через пункт меню "Файл - Імпорт звітів"
Виправлено помилку формування звіту J/F1311404 1-РРО Заява про реєстрацію РРО
------------------------------------------------
Додано шаблони звітних форм ДПСУ:
F/J0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
F/J0510107 - Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV)
J0510207 - Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства Додаток 2 (Д2) (пункт 2 розділу IV)
J0510307 - Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу Додаток 3 (Д3) (пункт 3 розділу IV)
F/J0510407 - Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору Додаток 4 ДФ (пункт 4 розділу IV)
F/J0510507 - Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби Додаток 5 (Д5) (пункт 5 розділу IV)
F/J0510607 - Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства Додаток 6 (Д6) (пункт 6 розділу IV)
J/F1311404 - Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій (Форма № 1-РРО)
J/F1391802 - Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО
J/F1317103 - 1-РЦСО (виробник (постачальник) РРО). Заява про включення до реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
J/F1316603 - 1-ПРРО. Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій
J1800102 - Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
Додано шаблони звітних форм ДССУ:
S0100114 Ф1. Баланс
S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів
S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал
S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності
S0111006 Ф.1-мс,2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства
S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
Змінено шаблони звітних форм ДПСУ:
F1307301 - Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок
J/F0299323 - Додаток 5 (до 01.04.21 Додаток 6). Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю
F1314101 - 5-ОПП. Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)
Змінено шаблони звітних форм ФССУ:
C1100101 - Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП
Змінено шаблони електронних чеків:
CH00101 - Чек переказу коштів
Змінено шаблони звітних форм за МСФЗ (формат іХBRL):
T0213101 - Ярлик General Taxonomy 210-310. Інформація про звітний період
Додано логічні перевірки для шаблонів звітних форм ДПСУ:
F/J0500107 - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
F/J0510107 - Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV)
J0510207 - Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства Додаток 2 (Д2) (пункт 2 розділу IV)
J0510307 - Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу Додаток 3 (Д3) (пункт 3 розділу IV)
F/J0510407 - Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору Додаток 4 ДФ (пункт 4 розділу IV)
F/J0510507 - Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби Додаток 5 (Д5) (пункт 5 розділу IV)
F/J0510607 - Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства Додаток 6 (Д6) (пункт 6 розділу IV)
4
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / Re: ФИО подписанта
« Последний ответ от denwer 20 Сентября 2021, 10:13:48 »
Скоріш за все програма в якій ви формуєте ПН так вивантажує. Можете подивитися це відкривши саму ПН блокнотом, тег HBOS.
Але в програмі Арт-Звіт Pro є функція "Оновити особу підписанта", натисніть правою кнопкою миші на ПН(або на вибрані ПН) та оберіть пункт з контекстного меню Оновити особу підписанта

5
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / Re: ФИО подписанта
« Последний ответ от skyzee 20 Сентября 2021, 09:43:23 »
ПН ви створюєте в програмі Арт-звіт Про?
нет, подтягиваю выгруженные из своей программы
6
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / Re: ФИО подписанта
« Последний ответ от denwer 19 Сентября 2021, 20:06:52 »
ПН ви створюєте в програмі Арт-звіт Про?
7
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / Re: ФИО подписанта
« Последний ответ от skyzee 17 Сентября 2021, 10:09:33 »
про новий ДСТУ 4163:2020
Да, до вчерашнего дня регистрировали еще с полным ФИО, а теперь один контрагент уперся, давайте по-новому... В настройках программы не нашли, возможно не там искали?
8
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / Re: ФИО подписанта
« Последний ответ от tsk 17 Сентября 2021, 09:54:27 »
Про що саме іде мова?

про новий ДСТУ 4163:2020
9
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / Re: ФИО подписанта
« Последний ответ от Любомир Кукурудза 17 Сентября 2021, 07:49:03 »
Согласно новых требований?
Про що саме іде мова?
10
Комп'ютерна програма Арт-Звіт Pro / ФИО подписанта
« Последний ответ от skyzee 16 Сентября 2021, 14:51:21 »
Добрый день!
Как в программе поменять подписанта НН с Иванов Иван Иванович на Иван Иванов? Согласно новых требований, или нужно новый ключ делать?
Страницы: [1] 2 3 ... 10